การจัดตำแหน่งของลวดเชื่อม

Positioning of welder wire

การประกอบยานยนต์

ตำแหน่งของลวดเชื่อมจะถูกติดตามแบบเรียลไทม์

คุณประโยชน์

ด้วยการใช้ Feedback Loop จึงสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นได้

ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ที่มีความเร็วและความแม่นยำสูงพิเศษ