การวัดความกว้างและความหนาของแผ่นชิ้นงานเหล็กกล้าร้อน

Thickness and width measurement of hot steel slab

การผลิตโลหะ

การวัดความหนาของแผ่นในกระบวนการผลิตด้วยความแม่นยำและความเร็วสูง

คุณประโยชน์

สามารถตรวจจับพื้นผิวที่แท้จริงได้อย่างมีเสถียรภาพโดยไม่ได้รับผลกระทบจากแสงของชิ้นงาน

ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง