การวัดความหนาของฟิล์มบาง

Thickness measurement of thin film

การแปลงแผ่นใย

วัดวัสดุเคลือบผิวแบบบางแบบโปร่งใสได้อย่างเที่ยงตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์นิวเคลียร์

คุณประโยชน์

อุปกรณ์นิวเคลียร์ต้องการการซ่อมบำรุงรายปีที่มีราคาสูง

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ความเร็วสูงที่สุดในโลก ที่ 64,000 โปรไฟล์/วินาที ความเร็วที่ทำให้การตรวจวัดทุกผลิตภัณฑ์และทุกรูปร่างเป็นจริง!

  • LJ-G ซีรีส์สามารถวัดโปรไฟล์ของชิ้นงานในแนวแกนX และZ ได้อย่างแม่นยำ ด้วยโหมดการวัดความสูง ความกว้าง หรือช่องว่างบนโปรไฟล์ ที่มีให้เลือกใช้ถึง 28 โหมด