การตรวจจับช่วงห่างชิ้นส่วนตัวถังยานยนต์

Gap inspection of automotive body parts

การประกอบยานยนต์

สามารถระบุขนาดช่องว่างที่ไม่ถูกต้องอย่างง่ายดายระหว่างขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน

คุณประโยชน์

วัดด้วยความเร็วสูงอย่างเที่ยงตรงโดยไม่คำนึงถึงสีหรือความมันวาวของพื้นผิว

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ความเร็วสูงที่สุดในโลก ที่ 64,000 โปรไฟล์/วินาที ความเร็วที่ทำให้การตรวจวัดทุกผลิตภัณฑ์และทุกรูปร่างเป็นจริง!

  • LJ-G ซีรีส์สามารถวัดโปรไฟล์ของชิ้นงานในแนวแกนX และZ ได้อย่างแม่นยำ ด้วยโหมดการวัดความสูง ความกว้าง หรือช่องว่างบนโปรไฟล์ ที่มีให้เลือกใช้ถึง 28 โหมด