การตรวจสอบเครื่องอัดฉีดแม่แบบรูปตัว T

Monitoring T-die extrusion

การแปลงแผ่นใย

สามารถติดตามตำแหน่งวัตถุดิบก่อนเดินทางถึงลูกกลิ้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงขึ้น

คุณประโยชน์

มีการพัฒนาด้านคุณภาพ เนื่องจากการจัดตำแหน่งชิ้นงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสีหรือมุมเอียง

ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง