การวัดขนาดของขอบยางกาว

Dimensional measurement of a glue bead

การตรวจสอบการประกอบ

วิธีแบบเรียลไทม์ในการวัดความสูง ความกว้าง และบริเวณตัดขวางตรวจจับตำหนิของการกระจาย และปริมาณการควบคุม

คุณประโยชน์

มากถึงการวัด 8 อย่างพร้อมกัน

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ความเร็วสูงที่สุดในโลก ที่ 64,000 โปรไฟล์/วินาที ความเร็วที่ทำให้การตรวจวัดทุกผลิตภัณฑ์และทุกรูปร่างเป็นจริง!

  • LJ-G ซีรีส์สามารถวัดโปรไฟล์ของชิ้นงานในแนวแกนX และZ ได้อย่างแม่นยำ ด้วยโหมดการวัดความสูง ความกว้าง หรือช่องว่างบนโปรไฟล์ ที่มีให้เลือกใช้ถึง 28 โหมด