ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร

การวัดความขนานของส่วนประกอบออปติคัล

Parallelism measurement of optical elements

การผลิตออปติก

ตรวจจับโปรไฟล์ที่ไม่ถูกต้องบนส่วนประกอบออปติก

คุณประโยชน์

วัดความโปร่งใส หรือความโปร่งแสงของชิ้นงานบนรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์