ตัวควบคุมของเครื่องประกอบชิป

Forward control of the chip mounter

ตรวจจับตำแหน่งแนวตั้ง

ตรวจจับการสั่นสะเทือนหรือความแตกต่างของหัวที่ติดตั้ง

คุณประโยชน์

อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ทำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบด้วยความเร็วสูง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ดิจิตอลอินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ชนิดความเร็วสูงความแม่นยำสูงพร้อมด้วยความละเอียดมากกว่า 1 ไมครอนแและอัตราการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงพิเศษถึง 40,000 ตัวอย่าง/วินาที

  • อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์ความแม่นยำสูงด้วยความละเอียด 0.03% ของ F.S. พร้อมด้วยเอาต์พุตแบบอะนาล็อก 0-5 V หรือ 4-20 mA สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

  • EX-200 ซีรีส์มีความถี่ตอบสนองถึง 18 kHz (เมื่อใช้กับ EX-305) จึงสามารถใช้วัดชิ้นงานที่มีการสั่นสะเทือนสูงได้เป็นอย่างดี