การวัดความสูงและมุมของแผงวงจรและชิป

Height and angle measurement of PC board chips

การผลิต PCB

วัดความสูงของชิปและมุมหลังจากการใส่

คุณประโยชน์

การวัดแบบหลายจุดที่มีความเที่ยงตรงด้วยหนึ่งหัวเซนเซอร์

โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ