แนวระนาบเดียวกันของขาของคอนเนคเตอร์

Coplanarity of connector pins

การประกอบคอนเนคเตอร์

วัดความเบี้ยวของขาของคอนเนคเตอร์

คุณประโยชน์

สามารถทำการวัดที่ความละเอียดสูง 0.0004 Mil การวัดความเร็วสูงในสายการผลิตนั้นทำที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 50,000 Hz

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ต้องใช้ทั้งความเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพ เพื่อการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกรูปแบบของงาน ด้วยเป้าหมายคือการเป็นที่หนึ่งในโลกในทุกๆ ด้าน LK-G5000 จึงถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากที่สุด

  • มีหัวเซนเซอร์ 6 รุ่นให้เลือกใช้พร้อมด้วยอัลกอริธึมที่พัฒนาขึ้นใหม่และระบบลำแสง 2 ชนิด