การกำหนดตำแหน่งของแท่น X-Y

Positioning of an X-Y stage

วัดตำแหน่งเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก

วัดตำแหน่งโดยทางอ้อมด้วยการสัมผัสจุด Datum ที่ติดอยู่กับแท่น ใช้ชนิดสโตรคยาว (50 มม.) เมื่อต้องการช่วงการวัดที่กว้างขึ้น

คุณประโยชน์

ระบบสเกลช็อตไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ได้รับความมั่นใจจากการใช้สายเคเบิลแบบใช้กับแขนกลชนิดยืดหยุ่น พร้อมชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เนื่องจากมีความทนทานต่อการพับ 20 ล้านครั้งโดยไม่ขาด รุ่นต่างๆ ที่รวมถึงทางเลือกแอมพลิฟายเออร์เอาต์พุตแบบพัลส์

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์