ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร

การวัดความไม่ได้ระนาบของดิสก์

Disk runout measurement

หาความไม่ได้ระนาบของดิสก์ที่หมุน

หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง จะถูกใช้เพื่อวัดชิ้นงานที่หมุน

คุณประโยชน์

อายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 20 ล้านรอบการตรวจจับ ระหว่างการใช้งานต่อเนื่อง ระบบสเกลช็อตทำให้ไม่มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบแม้ว่าจะมีการสั่นสะเทือน

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์