การวัดความหนา

Thickness measurement

การวัดความหนาของฟิล์มและเทป

การใช้ฟังก์ชันความหนาในตัวในการคำนวณระยะทางระหว่างหัวเซนเซอร์ที่อยู่ตรงข้ามกันสองหัว

คุณประโยชน์

สามารถคาดหวังความแม่นยำในระดับสูงและความสามารถในการได้ผลซ้ำได้จากการใช้เซนเซอร์แบบสัมผัส ถ้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันชิ้นงานไม่ให้ได้รับการขีดข่วน ให้เลือกรุ่นแรงกดต่ำ หรือจากปลายของแกนอื่น อายุการใช้งานแบบต่อเนื่องที่ยาวนานถึง 20 ล้านรอบ และการคำนวณอัตโนมัติด้วยหัวมากกว่าหนึ่งหัวเพียงเลือกโหมด

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสความแม่นยำสูง