รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

สายเคเบิลรีเลย์คอนโซล 10 ม. (เฉพาะสำหรับ CA-MP120T) OP-87261

OP-87261 - สายเคเบิลรีเลย์คอนโซล 10 ม. (เฉพาะสำหรับ CA-MP120T)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ