หุ่นยนต์ที่ใช้วิชันซิสเต็ม 2D VGR ซีรีส์

2D VGR ซีรีส์ - หุ่นยนต์ที่ใช้วิชันซิสเต็ม

วิชันซิสเต็มสำหรับงานหยิบจับและวางชิ้นงาน พร้อมคุณสมบัติการเชื่อมต่อโดยตรงและการปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติร่วมกับหุ่นยนต์ของผู้ผลิตชั้นนำหลายราย