รุ่น เครื่องอ่านโค้ด 1D และ 2D ขนาดกะทัดรัด SR-750 ซีรีส์

20 ผลิตภัณฑ์

SR-750 - เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะใกล้

SR-750

เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะใกล้

SR-750HA - เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดความละเอียดสูง

SR-750HA

เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดความละเอียดสูง

SR-751 - เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะกลาง

SR-751

เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะกลาง

SR-752 - เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะไกล

SR-752

เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะไกล

SR-H5W - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า ยกเลิกการผลิต

SR-H5W

ซอฟต์แวร์ตั้งค่า

SR-H6W - ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator)

SR-H6W

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator)

OP-87224 - สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-87224

สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-87225 - สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-87225

สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-87226 - สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-87226

สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-87353 - สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87353

สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87354 - สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87354

สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87355 - สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87355

สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87356 - สายเคเบิล Ethernet 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87356

สายเคเบิล Ethernet 2 ม.

OP-87357 - สายเคเบิล Ethernet 5 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87357

สายเคเบิล Ethernet 5 ม.

OP-87358 - สายเคเบิล Ethernet 10 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87358

สายเคเบิล Ethernet 10 ม.

OP-87359 - สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87359

สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87360 - สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87360

สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87361 - สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87361

สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87527 - สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 2 ม.

OP-87527

สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 2 ม.

OP-87528 - สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 5 ม.

OP-87528

สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 5 ม.

OP-87529 - สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 10 ม.

OP-87529

สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 10 ม.

OP-87362 - ชนิดชุดประกอบปลั๊ก Ethernet

OP-87362

ชนิดชุดประกอบปลั๊ก Ethernet