เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ

BL-600 ซีรีส์

เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ BL-600 ซีรีส์

BL-600 ซีรีส์ - เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ

มีขนาดเล็กเพียงครึ่งหนึ่งและระยะการอ่านเป็นสองเท่าของเครื่องอ่านบาร์โค้ดในระดับเดียวกัน มีฟังก์ชัน PMI ในตัวสำหรับตรวจสอบและอ่านรายงานประสิทธิภาพการทำงานได้ทันที

คุณลักษณะ

  • เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ขนาดเล็กที่สุดในโลกเมื่อเทียบในระดับเดียวกัน
  • พื้นที่การอ่านมากกว่าสองเท่า
  • อัตราการสแกน 500 ครั้งต่อวินาที

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

เครื่องอ่านโค้ดหนึ่งเดียวสำหรับโค้ดทุกชนิด ในทุกสถานที่ และทุกช่วงความเร็ว

SR-2000 ซีรีส์ - เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D

  • มุมมองภาพกว้างพิเศษ
  • ความชัดลึกสูงขึ้นในระยะที่ไกลขึ้น
  • อ่านชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่ได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก SR-2000 ซีรีส์ เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D แคตตาล็อก