ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
  4. เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต / เครื่องสร้างประจุไอออน
  5. เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้)
  6. คุณลักษณะ

เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้)

SJ-M400 ซีรี่ส์

ชุดประกอบปืนพ่นลม, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตพ่นเฉพาะจุดแรงดันสูง

มีชุดประกอบปืนพ่นลมไว้บริการ

SJ-M400 ซีรี่ส์

ทำความสะอาดด้วยลมเป่าแรงดันสูงพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยลมเป่า

ฟังก์ชันการควบคุมลิ้นโซลินอยด์ช่วยให้มีการสร้างลมไอออนที่มีกำลังสูงเป็นระยะๆ ที่แรงดันสูงถึง 0.7 MPa ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่และยากที่กำจัดออกจากพื้นผิวได้สามารถกำจัดออกโดยใช้แรงสั่นสะเทือน นอกจากนี้ ปริมาณลมที่ลดลงจากการปล่อยลมเป็นระยะๆ จะใช้ลมเพียงประมาณ 50% ของลมเป่าแบบต่อเนื่อง

ลมเป่าแบบต่อเนื่อง

ลมเป่าแบบต่อเนื่อง

ลมเป่าเป็นระยะๆ

ลมเป่าเป็นระยะๆ

ชุดประกอบปืนพ่นลม

ชุดประกอบปืนพ่นลม

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้มีชุดประกอบปืนพ่นลมชนิดมือถือแล้ว คุณสามารถใช้ SJ-M400 ซีรี่ส์เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจับในกระบวนการของสายการผลิตชิ้นส่วนหรือกระบวนการอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คอนโทรลเลอร์หลายฟังก์ชันจะแสดงสภาวะการทำงานต่างๆ

คอนโทรลเลอร์

การตรวจสอบสภาวะการทำงาน

ไฟแสดงสถานะ LED และเอาต์พุตแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบว่า ประจุไฟฟ้าสถิตของชิ้นงานมากเกินกว่าที่จะสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จอแสดงผลประจุไฟฟ้าสถิต

จอแสดงผลประจุไฟฟ้าสถิต

จอแสดงผลประจุไฟฟ้าสถิตจะแจ้งให้ทราบระดับความแรงและขั้วของประจุไฟฟ้าของชิ้นงานได้ทันที ผลการกำจัดไฟฟ้าสถิตทำได้ง่ายและรวดเร็ว

การตรวจสอบระดับประจุไอออน

การตรวจสอบระดับประจุไอออน

ปริมาณการสร้างไอออนถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์ตัวเอง และผลจะแสดงขึ้นทั้งที่แถบแสดงสถานะ LED และที่เอาต์พุตแจ้งเตือนที่จะส่งออกเมื่อปริมาณประจุต่ำกว่าระดับที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจจับปัญหาได้ เช่น การสะสมของฝุ่นบนขั้วไฟฟ้า

ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงโดยใช้วิธีการแบบพัลส์ AC ที่คิดค้นโดย KEYENCE

ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงโดยใช้วิธีการแบบพัลส์ AC ที่คิดค้นโดย KEYENCE

วิธีการแบบพัลส์ AC จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าสูงชนิดบวกและลบ
ไปยังหัวตรวจวัดขั้วไฟฟ้าแต่ละหัวเพื่อสร้างไอออนที่ขั้วทั้งสอง ซึ่งจะสร้างไอออนในปริมาณที่มากกว่าวิธีการ AC แบบปกติ นอกจากนี้ ความถี่ที่สามารถปรับได้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงในทุกสภาวะการทำงาน รวมถึงการกำจัดไฟฟ้าสถิตของวัตถุเป้าหมายที่เคลื่อนที่หรือการกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างทั้งหมด

ความสมดุลของประจุไอออนที่มีความเที่ยงตรงสูงด้วยวิธีการ I.C.C.

ความสมดุลของประจุไอออนที่มีความเที่ยงตรงสูงด้วยวิธีการ I.C.C.

วิธีการ I.C.C. เป็นกระบวนการที่สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตรวดเร็ว โดยจ่ายไอออนตามแรงดันประจุไฟฟ้าสถิตของวัตถุเป้าหมาย ซึ่งจะคำนวณโดยการตรวจสอบกระแสไอออนที่เกิดจากประจุที่แตกต่างกันระหว่างประจุของชิ้นงานและหัวตรวจวัดขั้วไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ได้สมดุลของประจุไอออนที่เที่ยงตรงและกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การตรวจวัดและการส่งข้อมูลกลับโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้วิธีการ I.C.C.

การตรวจวัดและการส่งข้อมูลกลับโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้วิธีการ I.C.C.

เนื่องจากมีการจ่ายไอออนที่สมดุลตามประจุไฟฟ้าสถิตของชิ้นงาน จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าเริ่มต้นที่ยุ่งยากในช่วงแรกของการติดตั้งหรือการบำรุงรักษา ช่วยให้มั่นใจว่ามีการกำจัดไฟฟ้าสถิตอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ I.C.C. ในการกำจัดไฟฟ้าสถิตช่วยเพิ่มระยะเวลาการกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ยาวนานขึ้น (ข้อมูลทั่วไปของ SJ-F300)

วิธีการ I.C.C. ในการกำจัดไฟฟ้าสถิตช่วยเพิ่มระยะเวลาการกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ยาวนานขึ้น (ข้อมูลทั่วไปของ SJ-F300)

การตรวจสอบความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในไซต์งาน

การเดินสายแรงดันไฟฟ้าต่ำ 24 V

การเดินสาย 24 V ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำช่วยลดผลที่ไม่พึงประสงค์ของการปล่อยประจุของกระแสไฟฟ้าในสายและต่ออุปกรณ์รอบข้าง ช่วยให้สามารถติดตั้งระบบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง

อินพุตหยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต

สามารถหยุดการใช้แรงดันไฟฟ้ากับขั้วไฟฟ้าขณะที่แหล่งจ่ายไฟหลักยังทำงานอยู่ได้ คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการทำงานหรือการบำรุงรักษา

การแจ้งเตือนเพื่อทำความสะอาด

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเองจะส่งเอาต์พุตแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบว่าต้องมีการทำความสะอาดเนื่องจากมีฝุ่นสะสมบนขั้วไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าชนิดตลับช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น

วงจรตรวจจับการปล่อยประจุไฟฟ้าผิดปกติ

เมื่อตรวจจับพบการปล่อยประจุไฟฟ้าผิดปกติ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตจะส่งเอาต์พุตแจ้งเตือน พร้อมกับตัดการจ่ายไฟแรงดันสูงเพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมา

ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE

ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE

SJ-M400 ซีรี่ส์ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE ช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้และความปลอดภัยในระดับสูงของเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต