เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต ชนิดหัวฉีดขนาดกะทัดรัด

SJ-LM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

หัวฉีดชนิดท่อตรง, หัวฉีดชนิดมีท่อแยก 2 ทิศทาง SJ-LM2

SJ-LM2 - หัวฉีดชนิดท่อตรง, หัวฉีดชนิดมีท่อแยก 2 ทิศทาง

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ