เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต ชนิดหัวฉีดขนาดกะทัดรัด

SJ-LM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ชุดอิเล็กโทรดสำรอง (สำหรับชนิดหัวฉีด) OP-88410

OP-88410 - ชุดอิเล็กโทรดสำรอง (สำหรับชนิดหัวฉีด)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ