เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดพัดลมขนาดเล็ก

SJ-LF ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดพัดลมขนาดเล็ก SJ-LF ซีรีส์

ยูนิตหลัก

รุ่น

SJ-L005F

รูป

วิธีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า

วิธีการแบบ AC ความถี่สูง

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

3 kVAC

สมดุลของประจุไอออน

±10 V *1

ระยะการติดตั้ง

50 มม. ขึ้นไป

ความเร็วลมสูงสุด

7 ม./วินาที *1

กระแสลมสูงสุด

0.16 ลบ.ม./นาที

ความเข้มข้นของโอโซน

ไม่เกิน 0.05 ppm *1

อินพุต ควบคุม

อินพุตหยุด การกำจัดไฟฟ้าสถิต

สามารถสลับระหว่าง "อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า" กับ "อินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า" *2*3
สำหรับอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะเปิด ไม่เกิน 2 V , กระแสไฟฟ้าขณะปิด ไม่เกิน 0.1 mA , กระแสไฟฟ้าขณะเปิด ไม่เกิน 2 mA (ลัดวงจร)
สำหรับอินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุด ของอินพุต 30 V , แรงดันไฟฟ้าขณะเปิด 18 V ขึ้นไป, กระแสไฟฟ้าขณะปิด ไม่เกิน 0.1 mA , กระแสไฟฟ้าขณะเปิด ไม่เกิน 1 mA (ที่ 30 V)

เอาต์พุต ควบคุม

การแจ้งเตือน (N.C.) /การแจ้งเตือนระดับ ไอออน (N.O.)

เอาต์พุตแบบ Open Collector: ไม่เกิน 30 V DC
สูงสุด 50 mA หรือต่ำกว่า, แรงดันตกค้างไม่เกิน 1 V
สลับได้ระหว่างการตั้งค่า NPN/PNP *2*3

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

24 V DC ±10 % (รวมการกระเพื่อม) หรือ 12 V DC
(อะแดปเตอร์ AC เฉพาะ OP-88020/87722 *4)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ไม่เกิน 310 mA (สำหรับ 24 V DC)
ไม่เกิน 600 mA (สำหรับ 12 V DC)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (เมื่อใช้ OP-87722, 0 ถึง +40 °C)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 65 % RH (สันนิษฐานว่าไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ประเภทแรงดัน ไฟฟ้าเกิน

I

ระดับมลภาวะ

2

น้ำหนัก

ประมาณ 100 กรัม (น้ำหนักยูนิตหลัก)

*1 ผลการวัดนำมาจากการติดตั้งที่ระยะห่าง 100 มม. กระแสลมแรงสูงสุดและไม่มีฟิลเตอร์กรองอากาศ (ค่าตัวแทน)
*2 ใช้ไม่ได้เมื่อเครื่องจ่ายไฟเป็นอะแดปเตอร์ AC
*3 "อินพุตหยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต" และ "เอาต์พุตแจ้งเตือนระดับไอออน" แบ่งสัญญาณไปยังสายสีขาว โดยใช้สวิตช์การตั้งค่า
*4 อัตราอินพุต 100 ถึง 240 V AC , 50/60 Hz

ด้านบนสุดของหน้า