เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงชนิดม่านอากาศบริสุทธิ์

SJ-G ซีรีส์

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M030G/M070G/SJ-G OP-51644

OP-51644 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M030G/M070G/SJ-G

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-51644

ภาพรวม

โพรบอิเล็กโทรดทังสเตนโครงสร้าง CAB

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SJ-M030G/M070G/SJ-G

วัสดุ

ทังสเตน

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ