เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงชนิดม่านอากาศบริสุทธิ์

SJ-G ซีรีส์

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา OP-42211

OP-42211 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-42211

ภาพรวม

สายเคเบิล 10 ขา/10 ขา

ความยาว

5 ม.

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ