พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูง

SJ-F020 ซีรีส์

สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม. สำหรับ SJ-M100/200/300/400 หรือ SJ-F100 SJ-C3

SJ-C3 - สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม. สำหรับ SJ-M100/200/300/400 หรือ SJ-F100

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

SJ-C3

ชนิด

ตัวควบคุม/สายเคเบิลต่อขยายแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าสูง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SJ-M100/200/300/400 หรือ SJ-F100

ความยาว

3 ม.

รุ่นอื่นๆ