เครื่องสร้างประจุไอออนความเร็วสูงพิเศษชนิดผสม (Hybrid)

SJ-E ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เครื่องสร้างประจุไอออนความเร็วสูงพิเศษชนิดผสม (Hybrid) SJ-E ซีรีส์

รุ่น

SJ-E036L

รูป

วิธีการสร้างประจุไอออน

วิธีการปล่อยประจุแบบโคโรน่า

โครงสร้าง

ชนิดการเชื่อมต่อกับตัวต้านทานแบบไร้แรงกระแทก

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า/
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

วิธีพัลส์ AC/±8,000 V

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

วิธี I.C.C. กำลังสูง

สมดุลของประจุไอออน

±30 V

ระยะการทำงาน

50 ถึง 2,000 มม.

อินพุต ควบคุม

อินพุตหยุด การกำจัดไฟฟ้าสถิต

NPN open collector หรือสัญญาณหน้าสัมผัสที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุต ควบคุม

สัญญาณเตือนระดับประจุ

NPN open-collector, สูงสุด 100 mA (40 VDC หนือน้อยกว่า)

สัญญาณเตือนของเงื่อนไข

เอาต์พุตแจ้งเตือน

คุณสมบัติของการสื่อสาร

การสื่อสารที่ควบคุมจากระยะไกล

ฟังก์ชันหลัก

สัญญาณเตือนของเงื่อนไข, สัญญาณเตือนระดับของไอออน และเอาท์พุทสัญญาณเตือน

พอร์ตเชื่อมต่อลม

Rc 1/8

แรงดันจ่ายลม

0.1 ถึง 0.5 MPa (แรงดันลมที่แนะนำ: 0.2 MPa)*1

ระยะที่มีผล

440 มม.*2

ความยาวรวม

350 มม.

จำนวน ของ ขั้วไฟฟ้า

5

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 ถึง 36 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

700 mA (ที่ 24 V), หรือ 500 mA (ที่ 36 V)

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน

I

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

หัวเข็มอิเล็กโทรด

ทังสเตน

ตัวเครื่อง

ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS

น้ำหนัก

670 กรัม

*1 ติดต่อเราเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่านี้เมื่อเปิดและปิดระบบจ่ายอากาศ
*2 ระยะที่เลือกได้จะระบุช่วงการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ระยะการทำงานที่ 50 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SJ-E036H

รูป

วิธีการสร้างประจุไอออน

วิธีการปล่อยประจุแบบโคโรน่า

โครงสร้าง

ชนิดการเชื่อมต่อกับตัวต้านทานแบบไร้แรงกระแทก

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า/
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

วิธีพัลส์ AC/±8,000 V

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

วิธี I.C.C. กำลังสูง

สมดุลของประจุไอออน

±30 V

ระยะการทำงาน

50 ถึง 2,000 มม.

อินพุต ควบคุม

อินพุตหยุด การกำจัดไฟฟ้าสถิต

NPN open collector หรือสัญญาณหน้าสัมผัสที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุต ควบคุม

สัญญาณเตือนระดับประจุ

NPN open-collector, สูงสุด 100 mA (40 VDC หนือน้อยกว่า)

สัญญาณเตือนของเงื่อนไข

เอาต์พุตแจ้งเตือน

คุณสมบัติของการสื่อสาร

การสื่อสารที่ควบคุมจากระยะไกล

ฟังก์ชันหลัก

สัญญาณเตือนของเงื่อนไข, สัญญาณเตือนระดับของไอออน และเอาท์พุทสัญญาณเตือน

พอร์ตเชื่อมต่อลม

Rc 1/8

แรงดันจ่ายลม

0.1 ถึง 0.5 MPa (แรงดันลมที่แนะนำ: 0.2 MPa)*1

ระยะที่มีผล

420 มม.*2

ความยาวรวม

350 มม.

จำนวน ของ ขั้วไฟฟ้า

9

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 ถึง 36 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

700 mA (ที่ 24 V), หรือ 500 mA (ที่ 36 V)

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน

I

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

หัวเข็มอิเล็กโทรด

ทังสเตน

ตัวเครื่อง

ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS

น้ำหนัก

680 กรัม

*1 ติดต่อเราเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่านี้เมื่อเปิดและปิดระบบจ่ายอากาศ
*2 ระยะที่เลือกได้จะระบุช่วงการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ระยะการทำงานที่ 50 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SJ-E036A

SJ-E060A

SJ-E084A

SJ-E108A

SJ-E132A

รูป

วิธีการสร้างประจุไอออน

วิธีการปล่อยประจุแบบโคโรน่า

โครงสร้าง

ชนิดการเชื่อมต่อกับตัวต้านทานแบบไร้แรงกระแทก

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า/
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

วิธีพัลส์ AC/±8,000 V

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

วิธี I.C.C. กำลังสูง

สมดุลของประจุไอออน

±30 V

ระยะการทำงาน

50 ถึง 2,000 มม.

อินพุต ควบคุม

อินพุตหยุด การกำจัดไฟฟ้าสถิต

NPN open collector หรือสัญญาณหน้าสัมผัสที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุต ควบคุม

สัญญาณเตือนระดับประจุ

NPN open-collector, สูงสุด 100 mA (40 VDC หนือน้อยกว่า)

สัญญาณเตือนของเงื่อนไข

เอาต์พุตแจ้งเตือน

ฟังก์ชันหลัก

สัญญาณเตือนของเงื่อนไข, สัญญาณเตือนระดับของไอออน และเอาท์พุทสัญญาณเตือน

พอร์ตเชื่อมต่อลม

Rc 1/8

แรงดันจ่ายลม

0.1 ถึง 0.5 MPa (แรงดันลมที่แนะนำ: 0.2 MPa)*1

ระยะที่มีผล

420 มม.*2

660 มม.*2

900 มม.*2

1,140 มม.*2

1,380 มม.*2

ความยาวรวม

350 มม.

560 มม.

800 มม.

1,040 มม.

1,280 มม.

จำนวน ของ ขั้วไฟฟ้า

5

9

13

17

21

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 ถึง 36 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

700 mA (ที่ 24 V), หรือ 500 mA (ที่ 36 V)

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน

I

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

หัวเข็มอิเล็กโทรด

ทังสเตน

ตัวเครื่อง

ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS

น้ำหนัก

670 กรัม

850 กรัม

1,070 กรัม

1,270 กรัม

1,500 กรัม

*1 ติดต่อเราเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่านี้เมื่อเปิดและปิดระบบจ่ายอากาศ
*2 ระยะที่เลือกได้จะระบุช่วงการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ระยะการทำงานที่ 50 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SJ-E156A

SJ-E180A

SJ-E204A

SJ-E228A

SJ-E252A

SJ-E300A

รูป

วิธีการสร้างประจุไอออน

วิธีการปล่อยประจุแบบโคโรน่า

โครงสร้าง

ชนิดการเชื่อมต่อกับตัวต้านทานแบบไร้แรงกระแทก

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า/
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

วิธีพัลส์ AC/±8,000 V

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

วิธี I.C.C. กำลังสูง

สมดุลของประจุไอออน

±30 V

ระยะการทำงาน

50 ถึง 2,000 มม.

อินพุต ควบคุม

อินพุตหยุด การกำจัดไฟฟ้าสถิต

NPN open collector หรือสัญญาณหน้าสัมผัสที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุต ควบคุม

สัญญาณเตือนระดับประจุ

NPN open-collector, สูงสุด 100 mA (40 VDC หนือน้อยกว่า)

สัญญาณเตือนของเงื่อนไข

เอาต์พุตแจ้งเตือน

ฟังก์ชันหลัก

สัญญาณเตือนของเงื่อนไข, สัญญาณเตือนระดับของไอออน และเอาท์พุทสัญญาณเตือน

พอร์ตเชื่อมต่อลม

Rc 1/8

แรงดันจ่ายลม

0.1 ถึง 0.5 MPa (แรงดันลมที่แนะนำ: 0.2 MPa)*1

ระยะที่มีผล

1,620 มม.*2

1,860 มม.*2

2,100 มม.*2

2,340 มม.*2

2,580 มม.*2

3,060 มม.*2

ความยาวรวม

1,520 มม.

1,760 มม.

2,000 มม.

2,240 มม.

2,480 มม.

2,960 มม.

จำนวน ของ ขั้วไฟฟ้า

25

29

33

37

41

49

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 ถึง 36 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

700 mA (ที่ 24 V), หรือ 500 mA (ที่ 36 V)

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน

I

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

หัวเข็มอิเล็กโทรด

ทังสเตน

ตัวเครื่อง

ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS

น้ำหนัก

1,700 กรัม

1,900 กรัม

2,100 กรัม

2,300 กรัม

2,500 กรัม

2,900 กรัม

*1 ติดต่อเราเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่านี้เมื่อเปิดและปิดระบบจ่ายอากาศ
*2 ระยะที่เลือกได้จะระบุช่วงการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ระยะการทำงานที่ 50 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SJ-E036N

รูป

วิธีการสร้างประจุไอออน

วิธีการปล่อยประจุแบบโคโรน่า

โครงสร้าง

ชนิดการเชื่อมต่อกับตัวต้านทานแบบไร้แรงกระแทก

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า/
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

วิธีพัลส์ AC/±8,000 V

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

วิธี I.C.C. กำลังสูง

สมดุลของประจุไอออน

±30 V

ระยะการทำงาน

50 ถึง 2,000 มม.

คุณสมบัติของการสื่อสาร

การสื่อสาร RS-48/การสื่อสารด้วยรีโมทคอนโทรล

ฟังก์ชันหลัก

สัญญาณเตือนของเงื่อนไข, สัญญาณเตือนระดับของไอออน และเอาท์พุทสัญญาณเตือน

พอร์ตเชื่อมต่อลม

Rc 1/8

แรงดันจ่ายลม

0.1 ถึง 0.5 MPa (แรงดันลมที่แนะนำ: 0.2 MPa)*1

ระยะที่มีผล

440 มม.*2

ความยาวรวม

350 มม.

จำนวน ของ ขั้วไฟฟ้า

5

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 ถึง 36 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

700 mA (ที่ 24 V), หรือ 500 mA (ที่ 36 V)

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน

I

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

หัวเข็มอิเล็กโทรด

ทังสเตน

ตัวเครื่อง

ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS

น้ำหนัก

670 กรัม

*1 ติดต่อเราเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่านี้เมื่อเปิดและปิดระบบจ่ายอากาศ
*2 ระยะที่เลือกได้จะระบุช่วงการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ระยะการทำงานที่ 50 มม.

ด้านบนสุดของหน้า