ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับชุดไฟส่องสว่าง การถ่ายภาพด้วย AI (สี) OP-88646

OP-88646 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับชุดไฟส่องสว่าง การถ่ายภาพด้วย AI (สี)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88646

ชนิด

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับชุดไฟส่องสว่าง การถ่ายภาพด้วย AI (สี)

น้ำหนัก

ประมาณ 8 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ