ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับชุดไฟส่องสว่าง การถ่ายภาพด้วย AI (ขาวดำ) OP-88645

OP-88645 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับชุดไฟส่องสว่าง การถ่ายภาพด้วย AI (ขาวดำ)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88645

ชนิด

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับชุดไฟส่องสว่าง การถ่ายภาพด้วย AI (ขาวดำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 23 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ