ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (ขาวดำ) OP-88643

OP-88643 - ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (ขาวดำ)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88643

ชนิด

ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (ขาวดำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 3 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ