ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (สี) OP-88642

OP-88642 - ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (สี)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88642

ชนิด

ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (สี)

น้ำหนัก

ประมาณ 3 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ