ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (สี) OP-88640

OP-88640 - ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (สี)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88640

ชนิด

ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (สี)

น้ำหนัก

ประมาณ 4 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ