ขายึด แบบปรับได้ (เมื่อใช้ชุดไฟส่องสว่าง) OP-88639

OP-88639 - ขายึด แบบปรับได้ (เมื่อใช้ชุดไฟส่องสว่าง)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88639

ชนิด

ขายึด แบบปรับได้ (เมื่อใช้ชุดไฟส่องสว่าง)

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ