รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ขายึดแบบปรับได้ - OP-88913

ขายึดแบบปรับได้ OP-88636

OP-88636 - ขายึดแบบปรับได้

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88636

ชนิด

ขายึดแบบปรับได้

น้ำหนัก

ประมาณ 240 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ