ขายึดแบบทั่วไป OP-88634

OP-88634 - ขายึดแบบทั่วไป

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88634

ชนิด

ขายึด แบบทั่วไป

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ