ขายึดแบบทั่วไป OP-88634

OP-88634 - ขายึดแบบทั่วไป

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88634

ชนิด

ขายึด แบบทั่วไป

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ