ขายึดแบบปรับได้ OP-87910

OP-87910 - ขายึดแบบปรับได้

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87910

ชนิด

ขายึดแบบปรับได้

น้ำหนัก

ประมาณ 75 g

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ