ขายึดด้านหลัง OP-87909

OP-87909 - ขายึดด้านหลัง

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87909

ชนิด

ขายึดด้านหลัง

น้ำหนัก

ประมาณ 20 g

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ