สายไฟแผงควบคุม/ จอแสดงผล (M8 4 ขา / สายเกลียว) 2 ม. OP-87443

OP-87443 - สายไฟแผงควบคุม/ จอแสดงผล (M8 4 ขา / สายเกลียว) 2 ม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87443

ชนิด

สายไฟแผงควบคุม/ จอแสดงผล

ปลายสาย

M8 4 ขา - สายเกลียว

ความยาว

2 ม.

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ