1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD
  6. รุ่น
  7. อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา)

เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCDVG ซีรีส์

อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา)

OP-26401

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-26401

ชนิด

อะแดปเตอร์แปลง RS-232C [9 ขา]

น้ำหนัก

ประมาณ 25 ก.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)