เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD

VG ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

รุ่น เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD VG ซีรีส์

5 ผลิตภัณฑ์

VG-300 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต ยกเลิกการผลิต

VG-300

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

VG-301 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต ยกเลิกการผลิต

VG-301

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

VG-035 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

VG-035

หัวเซนเซอร์

VG-036 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

VG-036

หัวเซนเซอร์

VG-C7R - สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวรับ ยกเลิกการผลิต

VG-C7R

สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวรับ

VG-C7T - สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวส่ง ยกเลิกการผลิต

VG-C7T

สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวส่ง

OP-26401 - อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา) 

OP-26401

อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา)

OP-6655 - พินเกจ ø 4 มม. ยกเลิกการผลิต

OP-6655

พินเกจ ø 4 มม.