1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  6. รุ่น
  7. สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 2 ม.

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์LB ซีรีส์

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 2 ม.

LB-C2

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LB-C2

ชนิด

สายเคเบิลต่อขยาย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

LB ซีรี่ส์

ความยาว

2 ม.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)