เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

LB ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต LB-1201W

LB-1201W - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LB-1201W

ชนิด

ตัวควบคุมพิสัยไกล

ระยะอ้างอิง

300 มม.

ช่วงการวัด

±100 มม.

เอาต์พุต

คลาสของ เลเซอร์

FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส IIIb

IEC 60825-1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3B

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

อินฟราเรดเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์
ที่มองไม่เห็น

ระยะเวลาของพัลส์

35 µs

ความยาวคลื่น

785 nm

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

1.2 x 2.5 มม.*1

ลิเนียริตี้ (Linearity) (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

0.4% ของ F.S.*1

ความละเอียด (ที่โหมด LO
เมื่อใช้กระดาษสีขาวที่ระยะอ้างอิง)

50 µm

*1 วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงโดยให้ชิ้นงานอยู่ที่ระยะอ้างอิง

รุ่นอื่นๆ