ข้อมูลจำเพาะ อะนาล็อก เลเซอร์ เซนเซอร์แบบCMOS IA ซีรีส์

รุ่น

IA-030

IA-065

IA-100

รูป

ระยะอ้างอิง

ระยะอ้างอิง

30 มม.

65 มม.

100 mm

ช่วงการวัด

20 ถึง 45 มม.

55 มม. ถึง 105 มม.

75 มม. ถึง 130 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง, ความยาวคลื่น: 655 nm (ลำแสงที่มองเห็นได้)

คลาสของเลเซอร์

Class 1 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1
Class 1 (IEC 60825-1)

Class II (FDA (CDRH) Part1040.10)
Class 2 (IEC 60825-1)

เอาต์พุต

220 µW

560 µW

เส้นผ่าศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ประมาณ 200 × 750 µm

ประมาณ 550 × 1750 µm

ประมาณ 400 × 1350 µm

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.1% ของ F.S. (F.S.=±5 มม.,
25 ถึง 35 มม.)*2

±0.1% ของ F.S. (F.S.=±10 มม.,
55 ถึง 75 มม.)*2

±0.15% ของ F.S. (F.S.=±20 มม.,
80 ถึง 120 มม.)*2

อัตราการทำซ้ำ

2 µm*3

4 µm *3

10 µm *3

รอบสุ่มตัวอย่าง

0.33/1/2/5 ms (มีให้เลือก 4 ระดับ)

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

การแจ้งเตือนเลเซอร์: ไฟ LED สีเขียว, เอาท์พุทอนาล็อก: ไฟ LED สีแดง, ศูนย์กลางการวัดค่า: ไฟ LED สีเขียว

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.05% จาก F.S./°C (F.S.=±5 มม.,
25 ถึง 35 มม.)

0.06% จาก F.S./°C (F.S.=±10 มม.,
55 ถึง 75 มม.)

0.06% ของ F.S./°C (F.S.=±20 มม.,
80 ถึง 120 มม.)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: 5,000 lux*4

หลอดไฟชนิดไส้: 7,500 lux*4

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุของตัวเรือน: PBT ชิ้นส่วนโลหะ: SUS304 การบรรจุ: NBR ครอบเลนส์: แก้ว สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 130 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 การจำแนกประเภทยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No.50 ของ FDA (CDRH)
*2 ค่าที่ได้จากการวัดชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE (วัตถุกระจายแสงสีขาว)
*3 ค่าที่ได้จากการวัดชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE (วัตถุกระจายแสงสีขาว) ตามระยะอ้างอิง โดยมีอัตราการสุ่มตัวอย่าง: 1 ms และจำนวนครั้งเฉลี่ย: 16 ครั้ง
*4 ค่าที่ได้เมื่อตั้งค่าอัตราการสุ่มตัวอย่างเป็น 2 ms หรือ 5 ms

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

IA-1000

รูป

หัวเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ใช่

อัตราการแสดงผล

ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

1 µm (IA-030) · 2 µm (IA-065/IA-100)

ช่วงการแสดงผล

-99.999 ถึง 99.999 มม. (IA-030) · -99.998 ถึง 99.998 มม. (IA-065/IA-100)

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

0.5 ถึง 4 V, ค่าอิมพีแดนซ์ของเอาท์พุท 100 Ω

อินพุต
ควบคุม

อินพุตสวิตช์เลือกช่อง

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า*1

อินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์

อินพุตหยุดการยิงเลเซอร์

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10 %

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 1,500 mW (ที่ 30 V; สูงสุด 50 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

แผ่นด้านหน้า: โพลีคาร์บอเนต ส่วนบนสุด: โพลีอะเซเทล สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 สามารถใช้ได้ทั้งการอินพุตสวิตช์เลือกช่องภายนอก หรืออินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์ อัตราอินพุตที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2 V หรือน้อยกว่า; กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF 0.05 mA หรือน้อยกว่า

ด้านบนสุดของหน้า