ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น) OP-76877

OP-76877 - ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-76877

ภาพรวม

ตัวยึดสำหรับยึดตัวขยายสัญญาณ DIN

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

AP-V80, CZ-V1/K1, FD-V70, FD-V40, FT, FW-V20, FD-MA1, GV-21/22, GT-71(A), FD-SA1/2, FD-UA1

จำนวนรวม

1 ชิ้น

วัสดุ

SPCC

รุ่นอื่นๆ