รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หน้าสัมผัส Superhard OP-51608

OP-51608 - หน้าสัมผัส Superhard

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-51608

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

GT2/GT/AT

รุ่นอื่นๆ