โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

PZ2 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว PZ2 ซีรีส์

รุ่น

PZ2-51

PZ2-61

PZ2-41

PZ2-42

รูป

ชนิด

ทรูบีม

ชนิดมีแผ่นสะท้อน มีการกำหนดขั้ว

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป ระยะไกล

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป ระยะใกล้

ระยะตรวจจับ

7 ม.

2,5 ม. (ด้วย R-2)

600 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาว ขนาด 200 x 200 มม.)

100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

วัตถุที่ตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 mm2 ต่ำสุด ทึบแสงวัสดุ

โปร่งใสและทึบแสง

ฮีสเตอรีซีส (ของการตรวจจับระยะทาง)

-

สูงสุด 20 %

การปรับค่าความไวแสง

ทริมเมอร์แบบ 1 รอบ (240°)

เวลาตอบสนอง

สูงสุด 1.5 ms

สูงสุด 1 ms

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

สัญญาณเปิดปิดและเอาต์พุต*1: LED สีแดง, ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว

เอาท์พุทควบคุม

NPN หรือ PNP: สูงสุด 100 mA (40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

วงจรป้องกัน

การกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

ตัวส่ง: 20 mA หรือน้อยกว่า, ตัวรับ: 25 mA หรือน้อยกว่า

35 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 5,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

พลาสติกเสริมด้วยใยแก้ว

อุปกรณ์เสริม

ขายึด x 2, สกรูยึด x 4, ถั่วจาน x 2

แผ่นสะท้อนแสง x 1, ขายึด x 1, สกรูยึด x 2, ถั่วจาน x 1

ขายึด x 1, สกรูยึด x 2, ถั่วจาน x 1

น้ำหนัก

ประมาณ 50 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

*1 มีไฟสัญญาณเปิดปิดเฉพาะรุ่น PZ2-51 เท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PZ2-51P

PZ2-61P

PZ2-41P

PZ2-42P

รูป

ชนิด

ทรูบีม

ชนิดมีแผ่นสะท้อน มีการกำหนดขั้ว

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป ระยะไกล

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป ระยะใกล้

ระยะตรวจจับ

7 ม.

2,5 ม. (ด้วย R-2)

600 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาว ขนาด 200 x 200 มม.)

100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

วัตถุที่ตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 mm2 ต่ำสุด ทึบแสงวัสดุ

โปร่งใสและทึบแสง

ฮีสเตอรีซีส (ของการตรวจจับระยะทาง)

-

สูงสุด 20 %

การปรับค่าความไวแสง

ทริมเมอร์แบบ 1 รอบ (240°)

เวลาตอบสนอง

สูงสุด 1.5 ms

สูงสุด 1 ms

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

สัญญาณเปิดปิดและเอาต์พุต*1: LED สีแดง, ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว

เอาท์พุทควบคุม

NPN หรือ PNP: สูงสุด 100 mA (40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

วงจรป้องกัน

การกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

ตัวส่ง: 20 mA หรือน้อยกว่า, ตัวรับ: 25 mA หรือน้อยกว่า

35 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 5,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

พลาสติกเสริมด้วยใยแก้ว

อุปกรณ์เสริม

ขายึด x 2, สกรูยึด x 4, ถั่วจาน x 2

แผ่นสะท้อนแสง x 1, ขายึด x 1, สกรูยึด x 2, ถั่วจาน x 1

ขายึด x 1, สกรูยึด x 2, ถั่วจาน x 1

น้ำหนัก

ประมาณ 50 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

*1 มีไฟสัญญาณเปิดปิดเฉพาะรุ่น PZ2-51 เท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PZ2-62

PZ2-62P

รูป

ระยะตรวจจับ

500 mm (ด้วย R-2)

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

วัตถุที่ตรวจจับได้

โปร่งใสและทึบแสง

การปรับค่าความไวแสง

ทริมเมอร์แบบ 1 รอบ (240°)

เวลาตอบสนอง

สูงสุด 1 ms

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงเอาต์พุต: LED สีแดง, ไฟแสดงผลสภาวะเสถียร: LED สีเขียว

เอาท์พุทควบคุม

NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

PNP: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

วงจรป้องกัน

การกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

35 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 5,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

พลาสติกเสริมด้วยใยแก้ว

น้ำหนัก

ประมาณ 50 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

ด้านบนสุดของหน้า