โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

PZ2 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

อุปกรณ์เสริมมีเฉพาะในชนิด 2 หัว (Thrubeam) A-3

A-3 - อุปกรณ์เสริมมีเฉพาะในชนิด 2 หัว (Thrubeam)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

A-3

รุ่นที่ใช้แล้ว

ทรูบีม(PZ2-51 (P))

ทรูบีม (PZ2-51 (P))

รุ่นอื่นๆ