โฟโตอิเล็คทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว

PZ ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

อุปกรณ์เสริมมีเฉพาะในชนิด 2 หัว (Thrubeam) A-3

A-3 - อุปกรณ์เสริมมีเฉพาะในชนิด 2 หัว (Thrubeam)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

A-3

รุ่นที่ใช้แล้ว

ทรูบีม (PZ2-51 (P))

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ