โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

PS ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

สายแยกต่อขยายสำหรับช่องตัวส่งการส่งผ่านของแสงมาตรฐาน OP-27260

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-27260

ชนิด

สายแยกต่อขยายสำหรับช่องตัวส่งการส่งผ่านของแสงมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

PS ซีรี่ส์

ปลายสาย

สายไฟแบบหลวม

ความยาว

ม้วนยาว 20 ม.

รุ่นอื่นๆ