เซนเซอร์สเปกตรัม ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

LR-W ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์สเปกตรัม ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว LR-W ซีรีส์

รุ่น

LR-W500

LR-W500C

LR-W70

LR-W70C

LR-WF10

LR-WF10C

รูป

ชนิด

ชนิดสายเคเบิล 2 ม.

คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา

ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่
ชนิดสายเคเบิล 2 ม.

ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่
คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา

ชนิดไฟเบอร์
ชนิดสายเคเบิล 2 ม.

ชนิดไฟเบอร์
คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา

ระยะตรวจจับ

30 ถึง 500 มม.

30 ถึง 70 มม.

ระยะการตรวจจับและเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงต่ำสุด ยึดตามหัวเซนเซอร์ ไฟเบอร์ที่ติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลางลาแสงขนาดเล็กสุด

ปรับขนาดลาแสงได้
ประมาณ ø3.5 มม. ที่ 100 มม.
ประมาณ ø9 มม. ที่ 250 มม.
ประมาณ ø18 มม. ที่ 500 มม.

ประมาณ 1.6 x 2.9 มม. ที่ 50 มม.

แหล่งกาเนิดแสง

LED สีขาว

ฟังก์ชันลดการรบกวนระหว่างกัน

2 ยูนิตขึ้นไปที่มีการตั้งให้สลับความถี่ได้

ไทม์เมอร์

OFF/ON delay/OFF delay/One-shot

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ 200 µs/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms *1

โหมด 1 จุด: เลือกได้ 200 µs, 1 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms
โหมด 2 จุด, การตรวจสอบความแตกต่าง: เลือกได้ 500 µs, 2.5 ms, 20 ms, 200 ms, 999 ms
โหมด 2 จุด, การจับคู่แบบ 2 จุด: เลือกได้ 400 µs, 2 ms, 20 ms, 200 ms, 999 ms*1

เลือกได้ 250 µs, 1 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms*1*5

I/O

เอาต์พุตควบคุม

NPN Open Collector/PNP Open Collector เลือกได้
30 VDC หรือน้อยกว่า, 50 mA หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ: 2 V หรือน้อยกว่า
N.O./N.C. เลือกได้
*2

อินพุตภายนอก

เลือกการปรับแต่ง/การหยุดการยิงเลเซอร์ได้
กระแสลัดวงจร: 1 mA หรือน้อยกว่าสาหรับ NPN/2 mA หรือน้อยกว่าสาหรับ PNP
สาหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ให้ดูแผนภาพการเดินสายในคู่มือการใช้งาน
สาหรับเวลาของอินพุต ให้ดูตารางเวลาในคู่มือการใช้งาน
*2

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อกาลังไฟกลับขั้ว ไฟกระชากของแหล่งจ่ายไฟ กระแสเกิน ไฟกระชากของเอาต์พุต และการเชื่อมต่อเอาต์พุตกลับขั้ว

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10%, Class 2 หรือ LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

65 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด) ที่ 24 VDC
120 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด) ที่ 12 VDC *3

60 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด) ที่ 24 VDC;
110 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด) ที่ 12 VDC*4

50 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด) ที่ 24 VDC;
90 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด) ที่ 12 VDC*6

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67 (IEC60529)

IP65 (IEC60529)*7*8

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 10,000 ลักซ์ หรือน้อยกว่า, แสงแดด: 20,000 ลักซ์ หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

-20 ถึง +45 °C (ไม่เป็นน้าแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่อง: สังกะสีหล่อแบบ (ชุบนิกเกิลโครเมียม),
ฝาครอบไฟแสดงสถานะ: PPSU, ปุ่ม: PES,
ฝาครอบเลนส์และจอแสดงผล: PMMA (พร้อมการเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน),
ปลอกรวมสายเคเบิล: PBT, สายเคเบิล: PVC,
ปุ่มปรับลาแสง: เหล็ก (เคลือบ Triiron Tetraoxide)

โครงเครื่อง: สังกะสีหล่อแบบ (ชุบนิกเกิลโครเมียม),
ฝาครอบไฟแสดงสถานะ: PPSU, ปุ่ม: PES,
ฝาครอบเลนส์และจอแสดงผล: PMMA (พร้อมการเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน),
ปลอกรวมสายเคเบิล: PBT, ปุ่มปรับลาแสง: เหล็ก (เคลือบ Triiron Tetraoxide)
แหวนคอนเนคเตอร์: PMP, ช่องเสียบคอนเนคเตอร์: PEI

โครงเครื่อง: สังกะสีหล่อแบบ (ชุบนิกเกิลโครเมียม),
ฝาครอบไฟแสดงสถานะ: PPSU, ปุ่ม: PES,
ฝาครอบเลนส์และจอแสดงผล: PMMA (พร้อมการเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน),
ปลอกรวมสายเคเบิล: PBT, สายเคเบิล: PVC

โครงเครื่อง: สังกะสีหล่อแบบ (ชุบนิกเกิลโครเมียม),
ฝาครอบไฟแสดงสถานะ: PPSU, ปุ่ม: PES,
ฝาครอบเลนส์และจอแสดงผล: PMMA (พร้อมการเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน),
แหวนคอนเนคเตอร์: PMP, ช่องเสียบคอนเนคเตอร์: PEI

โครงเครื่อง: สังกะสีหล่อแบบ (ชุบนิกเกิลโครเมียม),
ฝาครอบไฟแสดงสถานะ: PPSU, ปุ่ม: PES,
และจอแสดงผล: PMMA (พร้อมการเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน),
ปลอกรวมสายเคเบิล: PBT, สายเคเบิล: PVC,
ขายึดล็อคไฟเบอร์: PBT, NBR, ยางซิลิกอน, SUS304, SUSXM7
อะแดปเตอร์: PBT

โครงเครื่อง: สังกะสีหล่อแบบ (ชุบนิกเกิลโครเมียม),
ฝาครอบไฟแสดงสถานะ: PPSU, ปุ่ม: PES,
และจอแสดงผล: PMMA (พร้อมการเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน),
แหวนคอนเนคเตอร์: PMP, ช่องเสียบคอนเนคเตอร์: PEI,
ขายึดล็อคไฟเบอร์: PBT, NBR, ยางซิลิกอน, SUS304, SUSXM7
อะแดปเตอร์: PBT

น้ำหนัก

ประมาณ 170 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 130 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 150 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 95 กรัม

*1 หากตั้งให้สลับความถี่ได้ เวลาตอบสนองจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20%
*2 IO-Link : รองรับรุ่น v.1.1/COM2 (38.4 kbps) คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ของ KEYENCE (http://www.keyence.com)
หากคุณกำลังใช้งานผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตได้ โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่คุณสะดวกที่สุด
*3 195 mA หรือน้อยกว่า (ที่ 10 V, มีโหลด)
*4 180 mA หรือน้อยกว่า (ที่ 10 V, มีโหลด)
*5 เมื่อใช้การสื่อสาร IO-Link หากตั้งเวลาตอบสนองเป็น 1ms หรือมากกว่า เวลาตอบสนองจะช้าลงประมาณ 10%
*6 160 mA หรือน้อยกว่า (ที่ 10 V, มีโหลด)
*7 เมื่อใช้ไฟเบอร์ยูนิตชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล ø1.3 มม. หรือ ø1.0 มม.) จะไม่ได้ค่ามาตรฐาน IP65 (FU-4F/66/91/93/43/63/63T เป็นต้น) ต่อเมื่อใช้ไฟเบอร์ยูนิตชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก นอกเหนือจากรุ่นข้างต้น จึงจะใช้มาตรฐาน IP65 ได้
*8 กรณีต่อไปนี้จะไม่ได้ระดับการป้องกัน IP65
• เมื่อไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์แบบกันน้ำ A/B ในตอนติดตั้งไฟเบอร์ยูนิตชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

ด้านบนสุดของหน้า