ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์ ตรวจจับสีกำลังสูง

CZ-V20 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์ ตรวจจับสีกำลังสูง CZ-V20 ซีรีส์

รุ่น

CZ-H32

CZ-H35S

CZ-H37S

CZ-H52

CZ-H72

รูป

ชนิด

จุดซึ่งสามารถปรับได้

การยกเลิกความวาว

การยกเลิกความวาว, จุดลำแสงขนาดเล็ก

แสง UV ตรวจจับสารเรืองแสง

การตรวจจับความวาว (จุดลำแสงแบบปรับได้)

พื้นที่ตรวจจับ

50 ถึง 95 มม.
(แนะนำ: 70 มม.)

28 ถึง 52 มม.
(แนะนำ: 40 มม.)

11 ถึง 20 มม.
(แนะนำ: 15 มม.)

25 ถึง 55 มม.
(แนะนำ: 35 มม.)

15 มม. (กึ่งกลาง)*3

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงขนาดเล็กสุด

ขนาดเล็ก: เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.
ขนาดกลาง: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.
ขนาดใหญ่: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม.
ที่ระยะอ้างอิงตามลำดับ*1

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มม. ที่ระยะอ้างอิง 40 มม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. ที่ระยะอ้างอิง 16 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 10 มม. ที่ระยะ อ้างอิง 25 มม.

ขนาดเล็ก: เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 3 มม., ขนาดใหญ่: เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 5 มม.
ที่ระยะอ้างอิง 15 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง (665 nm)/ไฟ LED สีเขียว (520 nm)/ไฟ LED สีน้ำเงิน (465 nm)

ไฟ LED UV (อุลตร้าไวโอเลต) (375 nm) *2

ไฟ LED สีแดง (665 nm)

รัศมีการโค้งต่ำสุดของเส้นไฟเบอร์

25 มม.

15 มม.

-

25 มม.

ความยาวคลื่นที่สามารถรับได้ (ตัวรับ)

425 ถึง 550 nm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP40

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: สูงสุด 10,000 ลักซ์, แสงแดด: สูงสุด 20,000 ลักซ์

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้าง:เรซินเสริมแก้ว , ฝาครอบเลนส์:โพลิอะคริเลต

โครงสร้าง:ไตรอะซีเตต, โพลีอาไรเลท (ส่วนที่เป็นโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 304) , ฝาครอบเลนส์:เรซินเสริมแก้ว

โครงสร้าง:เรซินเสริมแก้ว , ฝาครอบเลนส์:กระจก

น้ำหนัก

ประมาณ 40 กรัม

ประมาณ 45 กรัม

ประมาณ 40 กรัม

ประมาณ 50 กรัม

*1 ระยะอ้างอิง: 65 มม. สำหรับขนาดเล็ก, 60 มม. สำหรับขนาดกลาง และ 50 มม. สำหรับขนาดใหญ่
*2 CZ-H52 จะยิงแสงอุลตร้าไวโอเลตจากตัวส่ง ขณะเครื่องกำลังทำงาน
ห้ามมองที่แหล่งกำเนิดแสงโดยตรง
*3 ลำแสงตรวจจับขนาดเล็ก: 15 ±3 มม., ลำแสงตรวจจับขนาดใหญ่: 15 ±5 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

CZ-V21A

CZ-V21AP

CZ-V22A

CZ-V22AP

รูป

เอาต์พุต

เอาท์พุท NPN

เอาท์พุท PNP

เอาท์พุท NPN

เอาท์พุท PNP

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

เวลาตอบสนอง

200 µs (HIGH SPEED-ความเร็วสูง)/1 ms (FINE-ละเอียด)/4 ms (TURBO-เทอร์โบ)/8 ms (SUPER-ซูเปอร์)

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 4 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงถึง 100 mA สำหรับหนึ่งเอาท์พุท, สูงถึง 200 mA ใน 4 เอาท์พุท, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1.0 V*1

PNP open collector x 4 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 30 VDC, สูงถึง 100 mA สำหรับหนึ่งเอาท์พุท, สูงถึง 200 mA ใน 4 เอาท์พุท, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1.0 V*1

NPN open collector x 4 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงถึง 100 mA สำหรับหนึ่งเอาท์พุท, สูงถึง 200 mA ใน 4 เอาท์พุท, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1.0 V*1

PNP open collector x 4 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 30 VDC, สูงถึง 100 mA สำหรับหนึ่งเอาท์พุท, สูงถึง 200 mA ใน 4 เอาท์พุท, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1.0 V*1

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อินพุทปรับค่าภายนอก, อินพุทสวิตช์ช่องเก็บค่าภายนอก (C/C + I-mode), อินพุทเลื่อนเข้าศูนย์ภายนอก (super I-mode)

เวลาอินพุท: ต่ำสุด 20 ms

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปิดตัวตั้งเวลา/ตัวตั้งเวลาหน่วงการปิด/ตัวตั้งเวลาหน่วงการเปิด/ตัวตั้งเวลาวันช็อต, เวลาของตัวตั้งเวลา: ปรับได้ 1 ถึง 1000 ms (สำหรับแต่ละที่เก็บที่เกี่ยวข้องกัน)

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

ได้มากถึง 4 ชุด (รวมชุดอุปกรณ์หลักด้วยเป็น 4 ชุด)

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

0 สำหรับ HIGH SPEED (ความเร็วสูง); 2 สำหรับ FINE (ละเอียด)/TURBO (เทอร์โบ)/SUPER (ซูเปอร์)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดปกติ: 1.5 W (สูงสุด 62.5 mA), โหมดประหยัด: 1 W (สูงสุด 42.0 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ตัวเรือน, ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

อุปกรณ์เสริม

ฟิตติ้งสำหรับยึด

ชุดอุปกรณ์สุดท้าย: ประมาณ × 2

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 100 กรัม

*1 สูงสุด 20 mA เมื่อเชื่อมต่อหลายยูนิตพร้อมกัน
*2 เมื่อเชื่อมต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน อุณหภูมิแวดล้อมที่ยอมรับได้จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขทางด้านล่าง ในการเชื่อมต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ให้ติดตั้งเข้ากับราง DIN และกระแสเอาต์พุตสูงสุดต้องไม่เกิน 20 mA
เมื่อเชื่อมต่อ 1 หรือ 2 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, เมื่อเชื่อมต่อ 3 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า