ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ LV-N ซีรีส์

รุ่น

LV-S41

LV-S41L

LV-S31

รูป

ชนิด

ขนาดเล็ก

มุมมองด้านข้างขนาดเล็ก

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดเดฟินิตรีเฟลกทีฟแบบปรับระยะได้

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 655 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

600 มม.

480 มม.

50 ถึง 200 มม.
(ช่วงการปรับค่า)

ULTRA

500 มม.

400 มม.

SUPER

400 มม.

320 มม.

TURBO

300 มม.

240 มม.

FINE

200 มม.

160 มม.

HSP

150 มม.

120 มม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว

จอแสดงผล

Polycarbonate

ฝาครอบเลนส์

พลาสติก Norbornene

Acrylic

เลนส์ตัวส่ง: พลาสติก Norbornene
ฝาครอบเลนส์ตัวรับ: Polyarylate

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-NH35

LV-NH32

LV-NH37

รูป

ชนิด

โคแอกเซียล (Coaxial) ลำแสงตรง

ปรับขนาดลำแสงได้

ลำแสงขนาดเล็กพิเศษ

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 660 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

750 มม.

1200 มม.

70±15 มม.

ULTRA

600 มม.

1000 มม.

SUPER

450 มม.

750 มม.

TURBO

300 มม.

500 มม.

FINE

150 มม.

250 มม.

HSP

100 มม.

200 มม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว

ฝาครอบเลนส์

พลาสติก Norbornene

Acrylic (ตัวรับของ: Polyarylate)

แก้ว (ตัวรับของ: Polyarylate)

น้ำหนัก

ประมาณ 65 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-NH42

รูป

ชนิด

ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 660 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

1200 มม.

ULTRA

1000 มม.

SUPER

750 มม.

TURBO

500 มม.

FINE

250 มม.

HSP

200 มม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว

ฝาครอบเลนส์

โพลีอะรีเลท

น้ำหนัก

ประมาณ 65 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-S61

LV-S62

LV-S63

รูป

ชนิด

ลำแสงขนาดเล็ก

พื้นที่แสงขนาน

การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 655 nm

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 660 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

2.5 ม.

12 ม. (6 ม.)*2

35 ม.

ULTRA

2 ม.

10 ม. (5 ม.)*2

30 ม.

SUPER

1.5 ม.

8 ม. (3.5 ม.)*2

25 ม.

TURBO

1 ม.

5 ม. (2 ม.)*2

15 ม.

FINE

0.75 ม.

2.5 ม. (0.7 ม.)*2

8 ม.

HSP

0.5 ม.

-

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว

ฝาครอบเลนส์

Acrylic

กระจกสะท้อน

Polycarbonate, Acrylic

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 65 กรัม

ประมาณ 110 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50
*2 ตัวเลขที่ไม่อยู่ในวงเล็บหมายถึงระยะตรวจจับของชนิดลำแสงตรวจจับพื้นที่

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-NH62

รูป

ชนิด

ลำแสงขนาดเล็ก

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 660 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

8 ม.

ULTRA

7 ม.

SUPER

6 ม.

TURBO

5 ม.

FINE

3.5 ม.

HSP

2 ม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว

ฝาครอบเลนส์

พลาสติก Norbornene

กระจกสะท้อน

Polycarbonate, Acrylic

น้ำหนัก

ประมาณ 65 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-S71

LV-S72

รูป

ชนิด

ขนาดเล็กแบบมาตรฐาน

ขนาดเล็ก (แบบมีช่อง)

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 655 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

500 มม.

ULTRA

SUPER

TURBO

FINE

HSP

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ส่วนที่เป็นโลหะ: สแตนเลสสตีล, ชิ้นส่วนพลาสติก: Polyarylate

ฝาครอบเลนส์

ตัวส่ง: พลาสติก Norbornene
ตัวรับ: Polyarylate

ตัวส่ง: พลาสติก Norbornene
ตัวรับ: แก้ว

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-NH110

LV-NH100

LV-NH300

รูป

ชนิด

ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, กำลังแรงสูง

ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 660 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

2000 มม.
(พื้นที่ตรวจจับ: 10 มม.)

2000 มม.
(พื้นที่ตรวจจับ: 30 มม.)

ULTRA

SUPER

TURBO

FINE

HSP

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว

ฝาครอบเลนส์

ตัวส่ง: แก้ว, ตัวรับ: Polyarylate

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 95 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-N11N

LV-N12N

LV-N11CN

LV-N12CN

LV-N11MN

รูป

ชนิด

2 เอาท์พุท

1 เอาท์พุท

เอาต์พุตการแสดงผล

เอาต์พุต

NPN

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

สายเคเบิล

คอนเนคเตอร์ M8

สายเคเบิล

ยูนิตหลัก/ขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

I/O

เอาต์พุตควบคุม

2 เอาท์พุท

1 เอาท์พุท

อินพุตภายนอก

1 อินพุท

เอาต์พุตการแสดงผล

ไม่มี

1 เอาท์พุท

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกโดยใช้สวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/OFF-delay timer/ON-delay timer/One-shot timer,
สามารถตั้งเวลาไทม์เมอร์ได้: 1 ms ถึง 9,999 ms,
ความผิดพลาดสูงสุดจากค่าที่ตั้ง: สูงสุด ±10%

เวลาตอบสนอง

80 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) *1

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector 30 V, แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า (กระแสเอาต์พุต: 10 mA หรือน้อยกว่า) / 2 V หรือน้อยกว่า (กระแสเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA)
(สแตนด์อโลน) 1 เอาต์พุตสูงสุด: 100 mA หรือน้อยกว่า 2 เอาต์พุตรวม: 100 mA หรือน้อยกว่า
(หลายการเชื่อมต่อ) 1 เอาต์พุตสูงสุด: 20 mA หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตการแสดงผล

-

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า 1 ถึง 5 V; ความต้านทานการโหลด 10 kΩ หรือสูงกว่า; ความเที่ยงตรงในการวัดค่าซ้ำ ±0.5% ของ F.S.;
เวลาตอบสนอง: 1 ms (HIGH SPEED, FINE, TURBO), 1.2 ms (SUPER), 1.8 ms (ULTRA), 4.2 ms (MEGA)

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุต 2 ms (เปิด)/20 ms (ปิด) หรือมากกว่า*2

จำนวนของยูนิตในการป้องกัน
การรบกวน

เชื่อมต่อกับรุ่นอื่นนอกจาก LV-S31: 0 สำหรับ HIGH SPEED; 2 สำหรับ FINE/TURBO/SUPER; 4 สำหรับ ULTRA/MEGA,
เชื่อมต่อกับ LV-S31: 2 สำหรับ FINE; 4 สำหรับ TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA*3

ขนาดเครื่อง

สูง 32.6 มม. × กว้าง 9.8 มม. × ยาว 78.7 มม.

การต่อขยายชุด

มากถึง 16 ยูนิต (สามารถเชื่อมต่อมากถึง 17 ยูนิต รวมถึง 1 ยูนิตหลัก)
หมายเหตุ: เอาต์พุตสองรูปแบบควรนับเป็นสองยูนิต

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟเกิน, อุปกรณ์ลดการกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 10-30 VDC (มีการกระเพื่อม)), การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2 หรือ LPS*4*5

การสิ้นเปลือง
กำลังไฟ

ปกติ: 830 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 30 mA ที่ 24 V, 56 mA หรือน้อยกว่าที่ 12 V)*6
โหมด Eco on: 710 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 26 mA ที่ 24 V, 48 mA หรือน้อยกว่าที่ 12 V)*6
โหมด Eco Full: 550 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 21 mA ที่ 24 V, 40 mA หรือน้อยกว่า ที่ 12 V)
*7

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*8

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

สายเคเบิล

PVC

วัสดุหุ้ม

วัสดุของยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 65 กรัม

ประมาณ 20 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

*1 80 µs ไม่สามารถเลือกได้เมื่อ LV-S31/S62/S63 เชื่อมต่ออยู่
*2 เวลาการอินพุต 25 ms (ON)/25 ms (OFF) เมื่อเลือกเวลาการปรับแต่งจากภายนอก
*3 ตัวเลขเหล่านี้จะเป็นสองเท่าเมื่อ "DOUBLE" ถูกเลือก
*4 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินที่มีอัตรา 30 V ขึ้นไปและไม่มากกว่า 1 A
*5 ในการต่อเชื่อมมากกว่า 9 ยูนิต แรงดันแหล่งจ่ายไฟจะต้องเป็น 20 V ขึ้นไป
*6 เพิ่มความเร็ว 30 mW (1 mA) สำหรับ HIGH SPEED mode
*7 เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเชื่อมต่อกับ LV-NH100/NH110/NH300 ไม่รวมการสิ้นเปลืองกำลังไฟของโหลด อัตราการสิ้นเปลืองกำลังไฟเมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยายจะเท่ากับจำนวนรวมอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของแต่ละแอมพลิฟายเออร์ยูนิต
ตัวอย่าง: เมื่อเชื่อมต่อยูนิตหลัก (LV-N11N) หนึ่งเข้ากับ 2 ยูนิตขยาย (LV‑N12N) แล้วใช้กับหัว LV-NH100 ในโหมด HIGH SPEED (1.15 × 860 mW × 1) + (1.15 × 860 mW x 2) = สูงสุด 2967 mW
*8 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจจับว่ากระแสไฟออกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 mA สำหรับหนึ่งยูนิต
ต่อเชื่อมหนึ่งหรือสองยูนิต: -20 °C ถึง +55 °C; ต่อเชื่อม 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 °C ถึง +50 °C; ต่อเชื่อม 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 °C ต่อ +45 °C เมื่อใช้ชนิด 2 เอาต์พุต ให้นับ 1 ยูนิตเป็น 2 ยูนิต

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-N11P

LV-N12P

LV-N11CP

LV-N12CP

รูป

ชนิด

2 เอาท์พุท

1 เอาท์พุท

เอาต์พุต

PNP

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

สายเคเบิล

คอนเนคเตอร์ M8

ยูนิตหลัก/ขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

I/O

เอาต์พุตควบคุม

2 เอาท์พุท

1 เอาท์พุท

อินพุตภายนอก

1 อินพุท

เอาต์พุตการแสดงผล

ไม่มี

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกโดยใช้สวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/OFF-delay timer/ON-delay timer/One-shot timer,
สามารถตั้งเวลาไทม์เมอร์ได้: 1 ms ถึง 9,999 ms,
ความผิดพลาดสูงสุดจากค่าที่ตั้ง: สูงสุด ±10%

เวลาตอบสนอง

80 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) *1

เอาต์พุตควบคุม

PNP open collector 30 V, แรงดันตกค้าง 1.2 V หรือน้อยกว่า (กระแสเอาต์พุต: 10 mA หรือน้อยกว่า) / 2.2 V หรือน้อยกว่า (กระแสเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA)
(สแตนด์อโลน) 1 เอาต์พุตสูงสุด: 100 mA หรือน้อยกว่า 2 เอาต์พุตรวม: 100 mA หรือน้อยกว่า
(หลายการเชื่อมต่อ) 1 เอาต์พุตสูงสุด: 20 mA หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตการแสดงผล

-

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุต 2 ms (เปิด)/20 ms (ปิด) หรือมากกว่า*2

จำนวนของยูนิตในการป้องกัน
การรบกวน

เชื่อมต่อกับรุ่นอื่นนอกจาก LV-S31: 0 สำหรับ HIGH SPEED; 2 สำหรับ FINE/TURBO/SUPER; 4 สำหรับ ULTRA/MEGA,
เชื่อมต่อกับ LV-S31: 2 สำหรับ FINE; 4 สำหรับ TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA*3

ขนาดเครื่อง

สูง 32.6 มม. × กว้าง 9.8 มม. × ยาว 78.7 มม.

การต่อขยายชุด

มากถึง 16 ยูนิต (สามารถเชื่อมต่อมากถึง 17 ยูนิต รวมถึง 1 ยูนิตหลัก)
หมายเหตุ: เอาต์พุตสองรูปแบบควรนับเป็นสองยูนิต

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟเกิน, อุปกรณ์ลดการกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 10-30 VDC (มีการกระเพื่อม)), การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2 หรือ LPS*4*5

การสิ้นเปลือง
กำลังไฟ

ปกติ: 950 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 33 mA ที่ 24 V, 60 mA หรือน้อยกว่าที่ 12 V)*6
โหมด Eco on: 815 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 29 mA ที่ 24 V, 52 mA หรือน้อยกว่าที่ 12 V)*6
โหมด Eco Full: 650 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 24 mA ที่ 24 V, 40 mA หรือน้อยกว่า ที่ 12 V)
*7

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*8

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

สายเคเบิล

PVC

วัสดุหุ้ม

วัสดุของยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 65 กรัม

ประมาณ 20 กรัม

*1 80 µs ไม่สามารถเลือกได้เมื่อ LV-S31/S62/S63 เชื่อมต่ออยู่
*2 เวลาการอินพุต 25 ms (ON)/25 ms (OFF) เมื่อเลือกเวลาการปรับแต่งจากภายนอก
*3 ตัวเลขเหล่านี้จะเป็นสองเท่าเมื่อ "DOUBLE" ถูกเลือก
*4 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินที่มีอัตรา 30 V ขึ้นไปและไม่มากกว่า 1 A
*5 ในการต่อเชื่อมมากกว่า 9 ยูนิต แรงดันแหล่งจ่ายไฟจะต้องเป็น 20 V ขึ้นไป
*6 เพิ่มความเร็ว 30 mW (1 mA) สำหรับ HIGH SPEED mode
*7 เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเชื่อมต่อกับ LV-NH100/NH110/NH300 ไม่รวมการสิ้นเปลืองกำลังไฟของโหลด อัตราการสิ้นเปลืองกำลังไฟเมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยายจะเท่ากับจำนวนรวมอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของแต่ละแอมพลิฟายเออร์ยูนิต
ตัวอย่าง: เมื่อเชื่อมต่อยูนิตหลัก (LV-N11N) หนึ่งเข้ากับ 2 ยูนิตขยาย (LV‑N12N) แล้วใช้กับหัว LV-NH100 ในโหมด HIGH SPEED (1.15 × 860 mW × 1) + (1.15 × 860 mW x 2) = สูงสุด 2967 mW
*8 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจจับว่ากระแสไฟออกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 mA สำหรับหนึ่งยูนิต
ต่อเชื่อมหนึ่งหรือสองยูนิต: -20 °C ถึง +55 °C; ต่อเชื่อม 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 °C ถึง +50 °C; ต่อเชื่อม 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 °C ต่อ +45 °C เมื่อใช้ชนิด 2 เอาต์พุต ให้นับ 1 ยูนิตเป็น 2 ยูนิต

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-N10

รูป

ชนิด

Zero line

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

-

ยูนิตหลัก/ขยาย

ยูนิตขยาย

I/O

เอาต์พุตควบคุม

ไม่มี

อินพุตภายนอก

เอาต์พุตการแสดงผล

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกโดยใช้สวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/OFF-delay timer/ON-delay timer/One-shot timer,
สามารถตั้งเวลาไทม์เมอร์ได้: 1 ms ถึง 9,999 ms,
ความผิดพลาดสูงสุดจากค่าที่ตั้ง: สูงสุด ±10%

เวลาตอบสนอง

80 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) *1

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector 30 V, แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า (กระแสเอาต์พุต: 10 mA หรือน้อยกว่า) / 2 V หรือน้อยกว่า (กระแสเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA)
(สแตนด์อโลน) 1 เอาต์พุตสูงสุด: 100 mA หรือน้อยกว่า 2 เอาต์พุตรวม: 100 mA หรือน้อยกว่า
(หลายการเชื่อมต่อ) 1 เอาต์พุตสูงสุด: 20 mA หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตการแสดงผล

-

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุต 2 ms (เปิด)/20 ms (ปิด) หรือมากกว่า*2

จำนวนของยูนิตในการป้องกัน
การรบกวน

เชื่อมต่อกับรุ่นอื่นนอกจาก LV-S31: 0 สำหรับ HIGH SPEED; 2 สำหรับ FINE/TURBO/SUPER; 4 สำหรับ ULTRA/MEGA,
เชื่อมต่อกับ LV-S31: 2 สำหรับ FINE; 4 สำหรับ TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA*3

ขนาดเครื่อง

สูง 32.6 มม. × กว้าง 9.8 มม. × ยาว 78.7 มม.

การต่อขยายชุด

มากถึง 16 ยูนิต (สามารถเชื่อมต่อมากถึง 17 ยูนิต รวมถึง 1 ยูนิตหลัก)
หมายเหตุ: เอาต์พุตสองรูปแบบควรนับเป็นสองยูนิต

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟเกิน, อุปกรณ์ลดการกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 10-30 VDC (มีการกระเพื่อม)), การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2 หรือ LPS*4*5

การสิ้นเปลือง
กำลังไฟ

ปกติ: 830 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 30 mA ที่ 24 V, 56 mA หรือน้อยกว่าที่ 12 V)*6
โหมด Eco on: 710 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 26 mA ที่ 24 V, 48 mA หรือน้อยกว่าที่ 12 V)*6
โหมด Eco Full: 550 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 21 mA ที่ 24 V, 40 mA หรือน้อยกว่า ที่ 12 V)
*7

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*8

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

สายเคเบิล

PVC

วัสดุหุ้ม

วัสดุของยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

น้ำหนัก

ประมาณ 20 กรัม

*1 80 µs ไม่สามารถเลือกได้เมื่อ LV-S31/S62/S63 เชื่อมต่ออยู่
*2 เวลาการอินพุต 25 ms (ON)/25 ms (OFF) เมื่อเลือกเวลาการปรับแต่งจากภายนอก
*3 ตัวเลขเหล่านี้จะเป็นสองเท่าเมื่อ "DOUBLE" ถูกเลือก
*4 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินที่มีอัตรา 30 V ขึ้นไปและไม่มากกว่า 1 A
*5 ในการต่อเชื่อมมากกว่า 9 ยูนิต แรงดันแหล่งจ่ายไฟจะต้องเป็น 20 V ขึ้นไป
*6 เพิ่มความเร็ว 30 mW (1 mA) สำหรับ HIGH SPEED mode
*7 เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเชื่อมต่อกับ LV-NH100/NH110/NH300 ไม่รวมการสิ้นเปลืองกำลังไฟของโหลด อัตราการสิ้นเปลืองกำลังไฟเมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยายจะเท่ากับจำนวนรวมอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของแต่ละแอมพลิฟายเออร์ยูนิต
ตัวอย่าง: เมื่อเชื่อมต่อยูนิตหลัก (LV-N11N) หนึ่งเข้ากับ 2 ยูนิตขยาย (LV‑N12N) แล้วใช้กับหัว LV-NH100 ในโหมด HIGH SPEED (1.15 × 860 mW × 1) + (1.15 × 860 mW x 2) = สูงสุด 2967 mW
*8 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจจับว่ากระแสไฟออกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 mA สำหรับหนึ่งยูนิต
ต่อเชื่อมหนึ่งหรือสองยูนิต: -20 °C ถึง +55 °C; ต่อเชื่อม 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 °C ถึง +50 °C; ต่อเชื่อม 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 °C ต่อ +45 °C เมื่อใช้ชนิด 2 เอาต์พุต ให้นับ 1 ยูนิตเป็น 2 ยูนิต

ด้านบนสุดของหน้า